Doorlopende leerlijn

Aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit een visie achter het Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat.
De doorlopende leerlijn omvat de volgende elementen:
Image

Progressie systeem

Het behalen van vaardigheidsbadges, insignes en awards bij alle leeftijdsgroepen.

Image

Leefwereld

Dit element gaat over de steeds groter wordende wereld van kinderen en komt terug in de schaalgrootte van de activiteiten bij Scouting.

Image

Jeugd participatie

Het actief betrekken van kinderen en jongeren bij beslissingen over en vormgeving van hun eigen leeftijdsgroep, waarmee ze zelf richting leren geven aan hun eigen ontwikkeling.

Image

Progressie matrix

Een overzicht van de invulling per speltak van de verschillende activiteiten die vallen onder de acht activiteitengebieden.

Image

Subgroepen

Deze worden ingezet als een manier van samenwerken binnen de leeftijdsgroep, gebaseerd op het feit dat kinderen en jongeren in kleine (vrienden)groepen van elkaar leren. Dit heet nesten bij welpen en patrouilles bij scouts.

Image

Wet & belofte

Hierin wordt de basis van de manier waarop we met elkaar omgaan binnen Scouting verwoord.

Image

Zelfstandigheid

De combinatie tussen het afnemen van de mate van (bege)leiding van de leidinggevenden en het toenemen van de zelfstandigheid van de jeugdleden.

Algemeen

pdf

Progressiematrix-3.0

Grootte: 7.05 Mb
Hits : 1
Datum toegevoegd: 2023-06-13

Deze zeven elementen van de doorlopende leerlijn zijn terug te voeren op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, waardoor ze onderling samenhangen. Hoe ouder de jeugdleden worden, hoe minder begeleiding er is rondom programmering en organisatie. Het werken in subgroepen en bijvoorbeeld het gebruik maken van een troepraad, helpen daarbij. Op deze manier krijgen scouts steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfbestuur. 

Uiteindelijk komt het erop neer dat het Scoutingprogramma dat aan de jeugdleden aangeboden wordt op allerlei manieren aansluit bij hun ontwikkeling. Niet alleen in de activiteiten die ze doen, maar ook in de manier waarop de activiteiten aangeboden worden en in de manier waarop er met de jeugdleden wordt omgegaan.

Image

Over ons

Bij Scouting Berdenis van Berlekom vind je Uitdaging en avontuur! Onze groep bestaat al sinds 1911 en is dankzij onze enthousiaste vrijwilligers nog steeds heel actief. 
Voor al onze leden is er wekelijks van alles te doen in en rond ons clubhuis in het centrum van Middelburg

Opkomsttijden

Welpen

Zaterdag 14:00 - 16:30

Scouts

Zaterdag 14:00 - 16:30

Explo's

Vrijdag 19:300 21:30

Stam

Vrijdag 20:00 - 00:00

Contactgegevens

Adres: Zuidsingel 92, 4331 RV Middelburg

Email: info@scoutingbvb.nl

Opkomsttijden: vrijdag of zaterdag

Volg ons