Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met ongewenst gedrag. Scouting Nederland en Scoutinggroep Sint Jorisgroep 5 hebben meerdere maatregelen getroffen om binnen onze vereniging een veilige omgeving voor kinderen en jongeren te bieden. 
Heb je vragen over de sociale veiligheid binnen onze Scoutinggroep? Neem dan contact op met het bestuur of onze vertrouwenspersoon.

Verplicht een VOG

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is niet het wondermiddel om ongewenst gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar het zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen - en daardoor bij Justitie bekend zijn - niet bij Scouting aan de slag kunnen.

Een VOG overleggen is verplicht voor alle vrijwilligers, ongeacht of ze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Dus niet alleen voor leiding, maar bijvoorbeeld ook voor bestuursleden, trainers, organisatoren, materiaalmeesters, vrijwilligers op kampeerterreinen en op zomerkamp moet een VOG worden aangevraagd. Een VOG word elke drie jaar hernieuwd.
Image

Gedragscode

Scouting BvB vind de veiligheid voor de leden binnen Scouting erg belangrijk. In de gedragscode staat beschreven wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen.

Onderstaand kun je de gedragscode van Scouting Nederland downloaden.

grensoverschrijdend gedrag

In het protocol grensoverschrijdend gedrag staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Alle leden van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken. Onderstaand kun je het protocol downloaden.

Personen die geen lid (meer) mogen zijn of worden van Scouting, kunnen worden geplaatst op de registratielijst. De registratielijst heeft tot doel om te voorkomen dat personen bij een andere scoutinggroep weer aan de slag kunnen gaan en de vereniging en haar leden schade berokkend.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen.

De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.

Wat te doen als...

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden en/of vertrouwenspersoon je graag te hulp.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Veiligheid

pdf

Gedragscode Scouting Nederland

Grootte: 375.07 Kb
Hits : 2
Datum toegevoegd: 2023-06-05
pdf

Protocol-grensoverschrijdend-gedrag-april-2022

Grootte: 681.06 Kb
Hits : 2
Datum toegevoegd: 2023-06-05

Over ons

Bij Scouting Berdenis van Berlekom vind je Uitdaging en avontuur! Onze groep bestaat al sinds 1911 en is dankzij onze enthousiaste vrijwilligers nog steeds heel actief. 
Voor al onze leden is er wekelijks van alles te doen in en rond ons clubhuis in het centrum van Middelburg

Opkomsttijden

Welpen

Zaterdag 14:00 - 16:30

Scouts

Zaterdag 14:00 - 16:30

Explo's

Vrijdag 19:300 21:30

Stam

Vrijdag 20:00 - 00:00

Contactgegevens

Adres: Zuidsingel 92, 4331 RV Middelburg

Email: info@scoutingbvb.nl

Opkomsttijden: vrijdag of zaterdag

Volg ons