Bestuur

Aansturing van de Scoutinggroep in de dagelijkse gang van zaken.

Wat we doen als bestuur

De kerntaken

De groepsraad (algemene leden vergadering) stelt de leden van het bestuur aan. Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • het voorbereiden en uitvoeren van het beleid;
  • de leden- en financiële administratie;
  • bevordert en bewaakt de kwaliteit van de leiding en het aangeboden scoutingspel;
  • bemiddelt in geval van conflicten;
  • ziet toe op zorgvuldig gebruik van de middelen (materiaal, gebouw en geld);
  • bevordert de samenhang binnen de groep door het coördineren van groepsactiviteiten.

Groepsraad

Het groepsbestuur doet de aansturing van de groepsraad. In de groepsraad zitten alle bestuursleden, leidinggevenden, ondersteuners en oudervertegenwoordigers. Alle bestuursleden worden aangesteld door de groepsraad en vervullen die rol voor drie jaar (maximaal drie termijnen van drie jaar).

De kaders

Bestuur en leidingteam hebben duidelijk verschillende taken. Het bestuur bepaalt de kaders waarin het leidingteam zich kan bewegen en taken die te maken hebben met het afsluiten van verzekeringen, regelen van financiële zaken, juridische zaken. 

Het leidingteam is verantwoordelijk voor het directe contact met de jeugdleden en ouders en zij zorgen iedere zaterdag voor een gevarieerd programma voor de jeugdleden

Leden van het groepsbestuur

Het volledige bestuur is te bereiken via: info@scoutingbvb.nl

Voorzitter

Image

Sander

voorzitter@scoutingbvb.nl

De voorzitter is verantwoordelijk voor het organiseren en voorzitten van de groepsraad en de bestuursvergaderingen. Bewaakt de samenhang en continuïteit van het beleid en vertegenwoordigd onze Scoutinggroep bij externen.

Penningmeester

Image

Martijn

penningmeester@scoutingbvb.nl

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het bewaken van de inkomsten en uitgaven van de groep en het opstellen van het financieel jaarverslag. Daarnaast zorgt de penningmeester, in samenwerking met de ledenadministratie, voor het innen van de contributies.

Secretaris

Image

Lody

secretaris@scoutingbvb.nl

De secretaris is verantwoordelijk voor het gegevensbeheer en administratie van de groep. Daarnaast is de secretaris het eerste aanspreekpunt rondom de externe en interne communicatie.

Groepsbegeleider

Image

John

groepsbegeleider@scoutingbvb.nl

De groepsbegeleider heeft als taak het begeleiden van individuele vrijwilligers en de leidingteams. Hieronder valt het werven, selecteren en introduceren van nieuwe leiding, vrijwilligers en het bemiddelen bij conflicten.

Praktijkbegeleider

Image

John

groepsbegeleider@scoutingbvb.nl
De praktijkbegeleider probeert ervoor te zorgen dat alle vrijwilligers zich fijn voelen in de groep en de kwaliteit van het Scoutingspel te bevorderen in samenwerking met de praktijkbegeleider.

Ledenadministratie

Image

Sander

ledenadministratie@scoutingbvb.nl

Over ons

Bij Scouting Berdenis van Berlekom vind je Uitdaging en avontuur! Onze groep bestaat al sinds 1911 en is dankzij onze enthousiaste vrijwilligers nog steeds heel actief. 
Voor al onze leden is er wekelijks van alles te doen in en rond ons clubhuis in het centrum van Middelburg

Opkomsttijden

Welpen

Zaterdag 14:00 - 16:30

Scouts

Zaterdag 14:00 - 16:30

Explo's

Vrijdag 19:300 21:30

Stam

Vrijdag 20:00 - 00:00

Contactgegevens

Adres: Zuidsingel 92, 4331 RV Middelburg

Email: info@scoutingbvb.nl

Opkomsttijden: vrijdag of zaterdag

Volg ons