Activiteitengebieden

Variatie in ons activiteitenaanbod

In het spelaanbod wordt gewerkt met acht activiteitengebieden. Het werken met activiteitengebieden brengt variatie aan in het programma. Elke activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in de acht activiteitengebieden is voor iedere leeftijdsgroep gelijk.

De acht activiteitengebieden worden hieronder kort uitgelegd.

Uitdagende scouting technieken

Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling.

Activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.

Buitenleven

Code en traditie zijn de basis bij Scouting, de wet & belofte onze waarde.

Activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.

Expressie

Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.

Activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven.

Sport & Spel

Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.

Sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.

Identiteit

Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling.

Activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep.

Samenleving

Code en traditie zijn de basis bij Scouting, de wet & belofte onze waarde.

Activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).

Internationaal

Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.

Activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd, internationale uitwisselingen en andere culturen.

Veilig & gezond

Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.

Activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).