Contributie

Kosten van het lidmaatschap

Het bestuur hecht waarde aan een lage contributie om de vereniging voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden. Mochten persoonlijke omstandigheden het betalen van de contributie moeilijk maken, dan kan het bestuur bemiddelen in subsidieregelingen (bijvoorbeeld via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland).

In de contributie is de contributie voor Scouting Nederland inbegrepen.

SpeltakContributie per kwartaal
Welpen€ 30,50 per kwartaal
Scouts€ 32,00 per kwartaal
Explo’s€ 33,50 per kwartaal
Stam€ 34,00 per kwartaal
Stam CdW+€ 24,00 per kwartaal

Jaarlijks beziet het groepsbestuur of een contributieverhoging, gelet op gestegen kosten, noodzakelijk is. Een contributieverhoging wordt van tevoren bekendgemaakt.

Door automatische incasso van de contributie worden kosten en inspanning van de vrijwilligers zo laag mogelijk gehouden. Daarom wordt op het inschrijfformulier gevraagd een machtiging af te geven. Deze is natuurlijk ten alle tijden weer in te trekken. De automatische incasso zal plaatsvinden in de eerste maand van een kwartaal rond de 25e (rond 25 januari, 25 april, 25 juli, 25 oktober).

Heeft u geen incasso-machtiging afgegeven, dan wordt u verzocht uw eigen bank een terugkerende betaalopdracht te geven. Overschrijving kan naar onze Regiobankrekening met IBAN NL59 RBRB 0941 6249 19. Blijft betaling van de contributie uit, dan zal een aanmaning worden verstuurd waarbij € 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Overige kosten

Naast de contributie zijn de kosten van het lidmaatschap beperkt. Niet bij de contributie inbegrepen zijn de kosten van aanschaf van de groepskleding (zie de kledingpagina op deze site). Verder wordt voor deelname aan een aantal grote activiteiten, waaronder kampen, een aparte bijdrage gevraagd. Het uitgangspunt is altijd dat activiteiten met een neutraal budget kunnen worden uitgevoerd.