Disclaimer

De inhoud van Scouting Berdenis van Berlekomgroep website (hierna te noemen Scouting BvB) is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting BvB tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting BvB expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Scouting BvB garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting BvB weblinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Scouting BvB de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke weblinks is volledig voor eigen risico. Scouting BvB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Scouting BvB niet geverifieerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting BvB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting BvB op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting BvB of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en vrijwilligers van Scouting BvB.

Cookies

Scouting BvB kan informatie over het gebruik van de website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de verwerking van de verzamelde gegevens door Scouting BvB op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

De verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Beeldmateriaal

Om de website en gedrukte uitingen zoals folders of voorlichtingsmateriaal te verfraaien, kunnen foto’s en/of video’s van leden en/of leiding worden opgenomen. Dit beeldmateriaal zal niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. In geval van bezwaar verzoeken wij u dit aan de teamleider van de speltak kenbaar te maken of een mail te sturen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Alle teksten, foto’s en video’s zijn eigendom van de BvB, tenzij anders vermeld. Overname mag slechts na toestemming van de webmaster.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Scouting BvB behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Opkomsttijden

Welpen      zaterdag 14:00 - 16:30
Scouts       zaterdag 14:00 - 16:30
Explorers   Op dit moment hebben wij geen explo's
Stam         vrijdag 20:00 - 00:00
 

Hier zijn we te vinden

Scouting Berdenis van Berlekomgroep
Zuidsingel 92
4331 RV  Middelburg
 
LET OP: dit is geen postadres
Dit is de officiële website van de vereniging Scouting Berdenis van Berlekomgroep. Copyright © 2023